Voorwaarden

Heb je nog vragen over deze voorwaarden? Stuur ons een bericht!

Voorwaarden selectiebegeleiding 

DecentraleSelectieHulp promoot de diensten van verschillende opleiders op het gebied van selectiebegeleiding. Elk van deze aanbieders van selectiebegeleiding heeft eigen algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten van de desbetreffende aanbieder. DecentraleSelectieHulp adviseert selectiekandidaten om de algemene voorwaarden op de website van de desbetreffende opleider door te nemen tevoren het boeken van de selectiebegeleiding. 

 

Betrouwbaarheid informatie 

DecentraleSelectieHulp gebruikt de ervaringen van selectiekandidaten in combinatie met de door de universiteit gecommuniceerde informatie om betrouwbare informatie te schrijven en te publiceren voor aanstaande selectiekandidaten. DecentraleSelectieHulp doet haar best om deze informatie zo volledig mogelijk te communiceren maar kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de gepubliceerde informatie afwijkt van de definitieve decentrale selectie procedure. DecentraleSelectieHulp adviseert selectiekandidaten om een melding te maken via info@decentraleselectiehulp.nl wanneer de definitieve selectieprocedure is afgeweken van de gepubliceerde informatie. 

 

Kwaliteit van opleiders

DecentraleSelectieHulp biedt betrouwbare aanbieders van selectiebegeleiding een plek aan op de website om diens diensten bekend te maken onder de aanstaande selectiekandidaten. DecentraleSelectieHulp doet actief onderzoek naar de kwaliteit van de diensten van deze opleiders en voorziet alleen een samenwerking wanneer deze kwaliteit voldoende blijkt te zijn. DecentraleSelectieHulp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan kwaliteit van de geleverde selectiebegeleiding van de aanbieders diens selectiebgeleiding worden gepromoot. DecentraleSelectieHulp adviseert selectiekandidaten om een melding te maken via info@decentraleselectiehulp.nl wanneer de geleverde selectiebegeleiding niet aan de verwachtingen heeft voldaan. 

 

Opslaan van persoonsgegevens

Bij het invullen van formulieren op de website van DecentraleSelectieHulp verwerken wij één of meerdere van de onderstaande persoonsgegevens:

 • Voornaam en/of achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Factuuradres (specifiek bij betaling)
 • Eventueel: Antwoorden op de Selectie Check Quiz

 

Gebruik van persoonsgegevens

De bovenstaande gegevens kan DecentraleSelectieHulp gebruiken voor één of meerdere van de onderstaande doelen: 

 • Toezenden van een reactie n.a.v. het gebruik van het contactformulier 
 • Toezenden van een uitnodigingslink naar een WhatsApp groep n.a.v. het gebruik van het WhatsApp formulier
 • Toezenden van de uitslag van de Selectie Check Quiz n.a.v. het gebruik van de Selectie Check
 • Opnemen van contact n.a.v. het gebruik van het aanmeldformulier van één of meerdere van de diensten van DecentraleSelectieHulp
 • Het vervullen van één of meerdere diensten door DecentraleSelectieHulp
 • Toezenden van factureren n.a.v. het afnemen van één of meerdere diensten bij DecentraleSelectieHulp
 • Toezenden van promotie van één of meerdere vormen van selectiebegeleiding aangeboden door de aanbieders diens selectiebgeleiding worden gepromoot op decentraleselectiehulp.nl.

 

Indien gegevens van jou zijn opgeslagen door DecentraleSelectieHulp via één van de bovenstaande formulieren, kun je via info@decentraleselectiehulp.nl een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens sturen.

 


 

 


We hopen dat je fluitend door de decentrale selectie komt!
 - Team Decentrale Selectie Hulp