Rangnummers & kansen

Wat betekent je rangnummer? Lees hier alles over rangnummers en de kans op (na)plaatsing!

De resultaten van de selectie worden vertaald naar rangnummers. Elke kandidaat ontvangt uiterlijk 15 april zijn of haar rangnummer. Dit rangnummer geeft aan hoe de kandidaat ten opzichte van de andere kandidaten heeft gepresteerd. Je ontvangt geen rangnummer voor de verschillende onderdelen van een selectieprocedure; je ontvangt slechts één rangnummer voor de gehele selectie. Hoe lager dit rangnummer uitvalt, hoe beter. Dit betekent namelijk dat je een grotere kans hebt om binnen de sectie rangnummers te zitten die recht hebben op toelating tot de studie. Echter is het eerste rangnummer dat je ontvangt niet per direct definitief! Je kunt nog aantal plaatsen opschuiven. Mocht je rangnummer buiten het maximale aantal beschikbare studieplaatsen vallen, heb je op basis van de hoogte van je rangnummer misschien wel kans op  een naplaatsing. Lees er hieronder meer over!

Lees meer over:

Klik op het bijbehorende symbool!

Kans op plaatsing

Reserve plekken

Kans op naplaatsing

Kans op plaatsing

Hoeveel procent van de kandidaten wordt geplaatst?

Niet elke decentrale studie heeft dezelfde hoeveelheid beschikbare studieplekken. Hieronder staat in een tabel met symbolen weergeveven hoeveel kandidaten zich in het selectiejaar 2019 - 2020 hebben aangemeld voor een selectieprocedure en hoeveel kans zij hebben gemaakt op plaatsing. Dit kan jou helpen in je keuze voor een universiteit!

 

Wat betekenen de symbolen?

± Aanmeldingen

Capaciteit

Percentuele kans

Let op: 'aanmeldingen' refereert hier naar het totaal aantal aanmeldingen voor een studie op Studielink. Uiteindelijk doen er altijd minder kandidaten mee aan de selectie, waardoor de kansen zoals hieronder weergegeven in werkelijkheid iets hoger uitvallen.

Geneeskunde

Gerangschikt van hoogste kans naar laagste kans

*cijfers uit 2021

*cijfers uit 2021

*cijfers uit 2021

*cijfers uit 2021

*cijfers uit 2021

*cijfers uit 2021

*cijfers uit 2021

*cijfers uit 2021

897

1159

1017

1146

1098

1892

1716

1935

330

410

350

350

315

410

304

316

37%

35%

34%

31%

29%

22%

18%

16%

Let op! Bij de vermelde percentuele kans wordt er vanuit gegaan dat elke deelnemer dezelfde kans heeft. Echter door de verschillende selectiemethoden maak jij aan de ene universiteit misschien meer kans dan aan een andere universiteit. Wil je weten bij welke universiteit jij het beste past?

START DE SELECTIE CHECK!

Tandheelkunde

Gerangschikt van hoogste kans naar laagste kans

* cijfers uit 2018

*cijfers uit 2021

*cijfers uit 2021

*cijfers uit 2020

202

344

312

551

48

68

60

67

24%

20%

19%

12%

Diergeneeskunde

*cijfers uit 2021

1230

225

19%

Klinische technologie

Kansen worden hopelijk binnenkort online gezet!

Reserve plekken

Voor wie zijn reserve plekken bedoeld?

De meeste decentrale studies reserveren een aantal studieplaatsen. Deze gereserveerde studieplekken zijn nog niet weggegeven op het moment dat de rangnummers bekend worden gemaakt aan de selectiekandidaten. Dat betekent dat bijvoorbeeld de rangnummers 1 tot en 15 nog niet zijn toegekend aan een student. Deze rangnummers worden in eerste instantie vrij gehouden voor kandidaten met een te hoog rangnummer, die in beroep wil gaan om alsnog een studieplek te bemachtigen. Daarnaast kunnen deze reserveplekken worden vergeven aan studenten uit een zij-instroom zoals tandheelkunde studenten die instromen bij de studie geneeskunde voor de specialisatie kaakchirurg.

Het verschilt per decentrale studie hoeveel rangnummers er zijn gereserveerd voor zulke uitzonderingen. Bij diergeneeskunde zijn er bijvoorbeeld 20 reserveplekken, terwijl dit aantal tussen de geneeskunde studies onderling erg verschilt. Als je bent uitgeloot, is het dus zeer nuttig om contact op te nemen met universiteit waar je selectie doet om te vragen hoeveel reserveplekken zij hanteren. Als selectiekandidaat kun je alleen een reserveplek bemachtigen als je beroep wordt goedgekeurd. Indien niet alle reserveplekken worden vergeven, worden deze resterende plekken uiteindelijk toegewezen aan de kandidaten met de hoogste rangnummers die nog geen studieplek toegewezen hebben gekregen.

Kans op naplaatsing

Wanneer maak je nog kans om te worden nageplaatst?

Hoeveel?

Het is ontzettend vervelend als je te horen hebt gekregen dat je geen studieplek toegewezen hebt gekregen. Gelukkig bestaat er afhankelijk van de hoogte van je rangnummer nog een kans op naplaatsing! Bij grotere studies zoals geneeskunde (± 350 studenten per studiejaar) worden gemiddeld gezien de eerste 30 plekken boven het maximale rangnummer, bijvoorbeeld de rangnummers van 350 tot en met 380, nog altijd vergeven. Bij kleinere decentrale studies worden er gemiddeld gezien minder selectiekandidaten nageplaatst.

Waarom?

Er zijn veel redenen waarom kandidaten toch besluiten hun toegewezen plek niet te accepteren. Sommige studenten worden voor twee decentrale studies geaccepteerd en moeten vervolgens kiezen. Andere studenten kiezen uiteindelijk toch voor een andere niet-decentrale studie of besluiten eerst een jaar te gaan reizen of werken. Ook zijn er andere onoverkoombare omstandigheden, zoals zakken voor het eindexamen, waardoor kandidaten genoodzaakt zijn hun plek af te staan of een reserveplek voor het jaar daarop kunnen ontvangen. Dit kan dus voor jou betekenen dat je misschien toch wordt nageplaatst!

Wanneer?

Je kunt op verschillende momenten een bericht van naplaatsing verwachten. De eerste week na 15 april is het eerste moment waarop de kandidaten met een te hoog rangnummer te horen kunnen krijgen dat ze zijn geplaatst omdat studenten op dat moment hun plek kunnen accepteren of afstaan. Kandidaten moeten na 15 april hun plek binnen 2 weken accepteren via Studielink. Drie weken na 15 april ontstaat er weer beweging in de rangnummers waarbij opnieuw veel plekken worden weggegeven. Vervolgens ligt het een tijdje stil, tot de uitslag van de eindexamens en hereindexamens waarbij opnieuw veel studenten met een te hoog rangnummer nog een plek krijgen toegewezen. In uitzonderlijke gevallen stoppen studenten al in de eerste maand van de decentrale studie, kandidaten kunnen daardoor zelfs tot in de eerste maand van de studie worden nageplaatst.


We hopen dat je fluitend door de decentrale selectie komt!
 - Team Decentrale Selectie Hulp