Decentrale Selectie Organisaties

Elk jaar worden er vier organisaties uitgekozen om hun selectiebegeleiding te promoten op de website DecentraleSelectieHulp. In deze blog wordt uitgelegd waarom we vier partijen selecteren en op welke aspecten we organisaties uitkiezen. Daarbij wordt uitgelegd hoe wij zelf selectiekandidaten begeleiden. 

Waarom selecteren jullie organisaties voor op de website?

Sinds de decentrale selectie is ingevoerd in 2017, zien we steeds vaker kleine trainingsorganisaties oppoppen. De vraag voor selectiebegeleiding neemt toe en op deze manier ook het aanbod. Echter zijn deze kleine organisaties vaak opgericht door groepjes studenten met minder ervaring in het onderwijs en minder ervaring met de selectie.

Wij vinden het vanuit onze organisatie belangrijk dat we onze klanten door verwijzen naar betrouwbare partijen die weten waar ze mee bezig zijn. Onder betrouwbaar verstaan wij dat de organisatie ervaring heeft met de decentrale selectie en met lesgeven in het onderwijs. Op deze manier weten we  zeker dat de gebruikers van onze website op een goede manier zullen worden geholpen in hun selectieprocedure.

Waarop worden de organisaties geselecteerd?

Wij selecteren de organisaties op een aantal verschillende aspecten. De organisaties moeten allereerst ervaring hebben met de decentrale selectie. Organisaties met ervaring in de decentrale selectie zijn zich namelijk bewust van de dynamiek van de markt en de veranderingen/ontwikkelingen van de selecties.

Daarnaast moeten de organisaties ervaring hebben met lesgeven in het onderwijs. Deze ervaring is belangrijk voor de waarborging van de kwaliteit van de training. Organisaties zijn zich bewust van hoe groot de lesgroepen maximaal moeten zijn en hoe informatie op een juiste manier kan worden overgedragen aan de kandidaat. Daarnaast hebben deze organisaties vaak opgeleide en ervaren docenten die kunnen worden ingezet.

Waarom selecteren jullie precies vier partijen?

We hebben gekozen voor een selectie van vier organisaties omdat we een goed en duidelijk overzicht willen weergeven op de website. Voor de gebruiksvriendelijkheid van de website moeten de pagina's niet te lang worden. Om te voorkomen dat pagina's te lang worden en het aanbod voor de kandidaat te breed hebben we gekozen voor een selectie van vier partijen.

DecentraleSelectieHulp maakt als het ware een voorselectie. De kandidaat kan dan via onze website de beste en meest betrouwbare partijen met elkaar vergelijken en deze tegen elkaar afwegen. Door deze voorselectie hopen we de keuze voor een trainingsorganisatie via onze website te vergemakkelijken. Opdat de kandidaat een goede en een weloverwogen keuze kan maken.

Welke partij valt onder jullie organisatie?

In het verlengde van onze organisatie DecentraleSelectieHulp zijn we een nieuwe organisatie gestart. Deze organisatie heet DecentraleStudent. We vinden het voor de gebruiker van de website en de andere partijen belangrijk dat we op DecentraleSelectieHulp duidelijk en openlijk vermelden dat de organisatie DecentraleStudent een uitbreiding is van DecentraleSelectieHulp.

We vinden het daarnaast ook belangrijk dat, ondanks onze eigen selectiebegeleiding, de gebruiker van de website keuze heeft tussen verschillende trainingsorganisaties. De gebruiker kan voor zichzelf het best besluiten welke type selectietraining het best aansluit op zijn of haar wensen. Daarom vinden we het belangrijk dat we ook andere organisaties een plek aanbieden op het platform van DecentraleSelectieHulp.


We hopen dat je fluitend door de decentrale selectie komt!
 - Team Decentrale Selectie Hulp