Decentrale Selectie Hulp

Wat is ons verhaal?

Onze missie

In 2017 werd Decentrale Selectie Hulp officieel gelanceerd met als missie om onbeantwoorde vragen van selectiekandidaten over de selectieprocedures zoveel mogelijk te beantwoorden met de informatie die wij gratis delen via de website! Begin 2016 ontstond het idee om een website te ontwikkelen waar selectiekandidaten alle informatie over decentrale studies konden vinden. Kiezen voor een decentrale studie betekent tegenwoordig namelijk ook kiezen voor een bepaalde selectiemethode. Ons team vond dat er een platform moest komen waar alle belangrijke informatie over selecties werd verzameld en overzichtelijk werd gemaakt voor aanstaande selectiekandidaten. Sindsdien is onze organisatie alleen nog maar verder uitgebreid en inmiddels houdt ons team verschillende selectieprocedures nauw in de gaten gehouden om jou te helpen met jouw vragen! Wij kunnen jou daarom nu van alles vertellen over hoe de selecties over de afgelopen jaren zijn veranderd en wat je kan verwachten van de aanstaande selectieperiode. 

 

Ons team is één van de langstlopende organisaties die zich inzet om selectiekandidaten te helpen!

Onze kernwaarden

Wat vinden wij belangrijk in het verlenen van onze diensten?

Ervaren

Team Decentrale Selectie Hulp vindt het zeer belangrijk dat de selectiekandidaten de juiste begeleiding ontvangen. Een belangrijke voorwaarde voor deze juiste begeleiding is ervaring. Ons team heeft zelf decentrale selectie gelopen en doet sinds 2016 actief onderzoek naar de selectieprocedures, onder andere door het verzamelen van feedback van deelnemers van de selecties. Wij kunnen daarom spreken vanuit zowel persoonlijke ervaring, als de ervaring van anderen. Een belangrijke combinatie vinden wij!

Eerlijk

Team Decentrale Selectie Hulp vindt het belangrijk om een eerlijke houding aan te nemen tegenover de selectiekandidaten. We vinden het belangrijk dat de kandidaten bewust worden van de beschikbare informatie over de selecties. We zijn daarom eerlijk tegen de kandidaten als bepaalde informatie over bijvoorbeeld de selectietoetsen onzeker blijft. Desalniettemin proberen wij met de beschikbare informatie van het aanstaande selectiejaar en de afgelopen selectiejaren de kandidaten zo goed mogelijk op weg te brengen!

Betaalbaar

Team Decentrale Selectie Hulp is zich ervan bewust dat niet elke selectiekandidaat dezelfde financiele achtergrond heeft. Ons team vindt het  daarom belangrijk dat onze diensten voor iedereen zoveel mogelijk toegankelijk blijft. Daarom wordt het merendeel van onze informatie gratis gedeeld via de website. Om diezelfde reden proberen wij onze producten voor een betaalbare prijs aan te bieden. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om een weloverwegen beslissing te kunnen maken over waar je het beste selectie kunt doen!

 


We hopen dat je fluitend door de decentrale selectie komt!
 - Team Decentrale Selectie Hulp