Decentrale Selectie Klinische Technologie

Navigeer

Technische universiteit Delft

Decentrale Selectie – Klinische Technologie, TU Delft

De decentrale selectie aan de technische universiteit van Delft bestaat uit één ronde met verschillende onderdelen. Er worden uiteindelijk 100 studenten geselecteerd.

Na aanmelding voor de TU Delft ontvang je uiterlijk eind januari informatie over de selectiedag. Let op! Je moet je wel aanmelden voor de selectiedag als je wilt meedoen. De selectiedag vindt plaats in de tweede week van maart. Deze selectiedag bestaat uit een drietal toetsen: een biomedische toets, een toets over technische inzichten en een toets over non-cognitieve vaardigheden. Er is relatief weinig bekend over deze toetsen omdat de selectie kandidaten een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen.

Een week voor de selectiedag ontvang je het studiemateriaal voor de biomedische toets online. Je hebt dus maar weinig tijd om te leren: houd daar van tevoren rekening mee! Voor de overige twee toetsen kun je niks voorbereiden of leren. Je motivatie zal worden getoetst door middel van de non-cognitieve toets. Bedenk daarom van tevoren waarom jij voor deze opleiding hebt gekozen. Stel jezelf vragen als; welke eigenschappen maken mij geschikt voor deze opleiding? Waarom kies ik voor het programma aan de TU Delft? Wat wil ik met deze opleiding bereiken? Hoe helpt deze opleiding mij om dat te bereiken?

Uiterlijk 15 april hoor je of je bent aangenomen. Je ontvangt een rangnummer op basis van je Z-score. Jouw Z-score geeft weer hoe jij ten opzichte van de andere kandidaten hebt gepresteerd. De Z-score zal vervolgens worden omgerekend naar rangnummers, deze verschijnen op Studielink.

Let op: In eerste instantie wordt er niet naar je middelbare school cijfers gekeken. Indien kandidaten precies hetzelfde scoren op alle toetsen, dan wordt er pas naar deze cijfers gekeken! Bekijk hier welke VWO cijfers belangrijk zijn voor de decentrale selectie.

Decentrale Selectie Trainingen – Klinische Technologie, TU Delft

Op dit moment worden er helaas geen trainingen aangeboden voor deze selectie.

 


We hopen dat je fluitend door de decentrale selectie komt!
 - Team Decentrale Selectie Hulp