Decentrale Selectie Biomedische Wetenschappen

Navigeer

Radboud Universiteit Nijmegen

Decentrale Selectie – Biomedische Wetenschappen, Nijmegen

De decentrale selectie voor Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit bestaat uit twee rondes met verschillende onderdelen. Er worden uiteindelijk 100 studenten geselecteerd.

De eerste ronde bestaat uit het maken van een huiswerkopdracht. De huiswerkopdracht bestaat uit een aantal reflectievragen. Er wordt van je gevraagd om je keuze voor de studie Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit te beargumenteren. Daarnaast leg je uit waarom jij geschikt bent voor de opleiding Biomedische Wetenschappen. Ook moet je benoemen wat je wilt bereiken met deze opleiding en welke toekomstplannen je voor ogen hebt. Als laatste onderdeel van de huiswerkopdracht wordt er van je gevraagd om na te denken over een vraagstuk in de gezondheidszorg dat jij zou willen oplossen en wat je beweegredenen hiervoor zouden zijn.

De huiswerkopdracht moet uiterlijk midden februari digitaal worden ingeleverd en wordt beoordeeld met voldoende/onvoldoende.
Bij de beoordeling wordt er gekeken naar de motivatie, reflectie en toekomstperspectief van de student.

De tweede ronde vindt plaats in Nijmegen in de maand maart. De tweede ronde bestaat uit het maken van een tweetal toetsen. Beide toetsen bevatten MC-vragen en worden in het Nederlands afgenomen. De eerste toets is een meerkeuze toets met relevante vraagstellingen binnen de middelbare schoolvakken biologie, natuurkunde en scheikunde (BNS toets). De vraagstellingen zijn op vwo eindexamenniveau.

De tweede toets is een opleidingsspecifieke toets waarbij je wordt getest op je probleemoplossende vaardigheden. Je kunt deze opleidingsspecifieke toets voorbereiden aan de hand van de artikelen die in februari beschikbaar worden gesteld. Deze artikelen worden in het Engels aangeboden. Het is belangrijk dat je deze artikelen goed bestudeert omdat je wordt getoetst op het leggen van verbanden. Het is dus belangrijk dat je de essentie van het artikel goed begrijpt en dit kan toepassen op vraagstukken uit de gezondheidszorg.

Uiterlijk 15 april hoor je of je bent aangenomen! Je ontvangt een rangnummer op basis van de huiswerkopdracht en op basis van je toetsresultaten. De resultaten van beide toetsen wegen even zwaar mee in het uiteindelijke rangnummer. Het rangnummer wordt op Studielink bekend gemaakt.

SELECTIEBEGELEIDING

De Beste Decentrale Selectie Trainingen voor 2023 – Biomedische Wetenschappen, Nijmegen

€ 75,00

Huiswerkopdracht Check. De kandidaat wordt gekoppeld aan een persoonlijke student-coach. Aan de hand van de kernwaarden van de universiteit en de opleiding controleert de coach de huiswerkopdracht. De student-coach geeft feedback en tips om de opdracht te verbeteren opdat het beter aansluit op de wensen van de universiteit en de student een grotere kans maakt in de selectie.

€ 199,-

Selectietraining. De selectietraining is gericht op de BNS-toets uit ronde 2. De training is ingericht als werkcollege waarbij blokken van uitleg over de belangrijkste onderwerpen uit de BNS-toets en oefeningen elkaar afwisselen. De studenten worden getraind in kleinschalige lesgroepen en ontvangen iets te drinken. De studenten ontvangen een trainingsbundel met meer dan 150 oefenvragen en achtergrondinformatie voor de BNS-toets, goede leerstrategieën en tips voor de selectie!

10% korting bij DecentraleStudent.nl
met de kortingscode

DCS2024

Team Decentrale Selectie Hulp helpt DecentraleStudent.nl in de ontwikkeling van betrouwbare selectiebegeleiding van goede kwaliteit: Onze missie!

 

€ 229,-

Privé bijles. Kun jij niet bij de decentrale selectietraining zijn of heb je voorkeur voor één op één training? Meld je dan aan voor privé bijles! De student wordt gekoppeld aan een persoonlijke docent die de student op locatie individueel uitleg zal geven over de selectiestof. De student ontvangt net als in de training een trainingsbundel met een Nederlandse samenvatting, oefenvragen, goede leerstrategieën en tips voor de selectie.

€ ntb

Begeleiding bij uitloting. DecentraleStudent richt zich op persoonlijke begeleiding gedurende het gehele selectietraject. Indien je wordt uitgeloot voor jouw eerste keus, biedt DecentraleStudent je graag begeleiding aan bij het kiezen van een tweede studie. Deze studiekeuzebegeleiding bestaat uit verschillende gesprekken.

Ons keurmerk

Team Decentrale Selectie Hulp doet al sinds 2016 actief onderzoek
naar de beste trainingsbureaus & selectietrainingen voor de decentrale selectie.
Door unieke samenwerkingen ontvang je via ons korting op de beste selectietrainingen! 


Wil je weten waarom juist deze organisaties worden gepromoot door ons team? Lees hier onze blog!

 


We hopen dat je fluitend door de decentrale selectie komt!
 - Team Decentrale Selectie Hulp